Z dniem 1 sierpnia 2011 r. zmieniły się objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Stare objaśnienia wolno nadal stosować, ale nie wszystkim.

Zmiany, o których mowa, dotyczą przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 211, poz. 1333 ze zm.). Dokładnie chodzi o załącznik nr 4 do wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług”. Nieznacznie zmieniły się zapisy objaśnień do części A „Miejsce składania deklaracji” oraz objaśnień do pozycji 37, 38, 39 – 40 i 44 w deklaracjach VAT-7, VAT-7K i VAT-7D.

Wspomniane zmiany zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 13 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 153 poz. 906).

Jak wynika z treści wspomnianego aktu prawnego, obowiązującego od 1 sierpnia 2011 r., nowe brzmienie objaśnień ma zastosowanie do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D składanych za okresy rozliczeniowe, począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego drugiego półrocza 2011 r. Ustawodawca zezwolił jednak na to, aby do deklaracji składanych za poszczególne okresy rozliczeniowe drugiego półrocza 2011 r. oraz pierwszego półrocza 2012 r. – były stosowane objaśnienia w brzmieniu dotychczasowym. Możliwość stosowania „starych” objaśnień została jednak wyłączona w odniesieniu do podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej bądź stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.