Nowelizacja ustawy o dyscyplinie finansów publicznych rozszerza krąg osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny.

Podpisana dnia 6 października 2011 roku nowelizacja ustawy o dyscyplinie finansów publicznych zrzuca odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny również na głównego księgowego instytucji kultury, jako, że to jego nieprawidłowe działanie lub zaniechanie w wykonywaniu obowiązków przypisanych mu przez ustawę o finansach publicznych mogło przyczynić się do nieprawidłowości. Wcześniej odpowiedzialność ponosił tylko kierownik jednostki instytucji kultury.