Toczą się intensywne prace nad nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw.

Zdaniem Macieja Babczyńskiego, rzecznika prasowego ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prace nad nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3786) „toczą się intensywnie i w tempie, jaki przewiduje harmonogram działań zarówno rządu, jak
i parlamentu”.

Jak poinformował w odpowiedzi na pytania zadane przez redakcję Poradnika, nie ma podstaw, by przypuszczać, że nowelizacja ustawy nie będzie poddana pełnemu procesowi legislacyjnemu przed końcem kadencji obecnego parlamentu. Przypomnijmy, że projekt ustawy został 14 kwietnia 2011 r. przyjęty przez działającą w ramach sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu podkomisję specjalną do rozpatrzenia tego rządowego projektu ustawy. Według Macieja Babczyńskiego, podkomisja zaakceptowała bez zmian bądź ze zmianami redakcyjnymi gros zapisów ustawy.