Jak już informowaliśmy, 19 listopada 2013 r. Parlament Europejski zatwierdził nowy Program Komisji Europejskiej Kreatywna Europa. Znane są już terminy pierwszego naboru wniosków do Programu. Instytucje kultury mają czas do marca 2014 r.

Głównym celem Programu Kreatywna Europa jest wspieranie działań na rzecz ochrony i propagowania europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz wzmacnianie konkurencyjności sektora kultury i sektora kreatywnego w celu propagowania inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Komponent Kultura programu Kreatywna Europa oferuje 4 rodzaje grantów:

  • dla projektów współpracy trwające maksymalnie 4 lata dla organizacji istniejących minimum 2 lata: granty małe — do 200 000 euro (do 60% budżetu), granty duże — do 2 mln euro (do 50% budżetu);
  • dla sieci współpracy kulturalnej zrzeszających przynajmniej 15 członków z minimum 10 krajów: do 250 000 euro (do 80% budżetu);
  • platformy — działania nastawione na promocję nowych talentów, mobilność artystów, rozwój publiczności, ponadnarodowy obieg dzieł — koordynator plus organizacje z minimum 10 krajów – do 500 000 euro (do 80% budżetu);
  • na tłumaczenia literackie — dla wydawnictw istniejących minimum 2 lata: małe granty do 100 000 euro na projekty trwające do 2 lat (do 50% budżetu) oraz duże do 100 000 euro rocznie na projekty trwające od 3 do 4 lat.

Termin składania wniosków w pierwszych naborach Programu Kreatywna Europa upływa dla poszczególnych grantów:

  • 5 marca 2014 r. — dla projektów współpracy,
  • 12 marca 2014 r. — dla tłumaczeń literackich,
  • 19 marca 2014 r. — sieci współpracy i platform.

Więcej o Programie Kreatywna Europa w styczniowym numerze Poradnika Instytucji Kultury.