Jak informuje Narodowe Centrum Kultury jeszcze do 22 września trwa ogłasza nabór do Jesienno-Zimowej Edycji projektu „Staże w instytucjach kultury”. Założeniem programu jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu instytucji kultury oraz pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji.

Praktyki odbędą się w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz firmach prowadzących działalność związaną z obszarem kultury.

O staż mogą ubiegać się studenci:

  • 3–5 roku studiów magisterskich,
  • 3 roku studiów licencjackich,
  • 1–2 roku studiów uzupełniających magisterskich

na kierunkach związanych z kulturą oraz do studentów szkół podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury.

W naborze mogą wziąć udział także absolwenci, pod warunkiem że nie ukończyli 28. roku życia.

Staże w Edycji Jesienno-Zimowej będą trwały od 7 października do 7 marca 2014 r.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 7–8 października 2013 r.

Regulamin projektu stażowego, warunki rekrutacji stażystów i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie programu Kurs na Kulturę.