Instytucje kultury — biblioteki, domy kultury — mogą przystąpić do inicjatywy Polski Cyfrowej Równych Szans (PCRS) powołanej przez grupę organizacji pozarządowych. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja samorządowych liderów edukacji cyfrowej — Latarników.

O tym, że projekt cieszy się powodzeniem, niech świadczy fakt, że już w pierwszych 10 minutach po opublikowaniu informacji w serwisie społecznościowym Facebook zgłosiło się 7 osób. Z niewielkich miejscowości w województwie zachodniopomorskim, łódzkim, małopolskim, podlaskim, śląskim i dolnośląskim. Zgłoszenia trwają tylko do końca marca.

Inspiracją do powołania PCRS były wyniki badania „Polacy 50+ wobec Internetu”. Wynika z niego, że spośród 13 milionów Polaków po pięćdziesiątce aż 10 mln (78%) nie korzysta z Internetu, mimo że ponad połowa z nich ma w domu taką możliwość.

Stąd pomysł na powołanie latarników. W zamyśle pomysłodawców mają to być lokalni liderzy, którzy chcą pomóc innym wejść w cyfrowy świat. W sumie ma ich być trzy tysiące.
Oni mają kluczowe znaczenie dla naszej akcji. Przyjęliśmy tę metaforę, ponieważ wierzymy, że tak, jak każdy żeglarz powinien umieć korzystać z sygnałów wysyłanych przez latarników w latarniach morskich, tak każdy Polak powinien potrafić korzystać z Internetu, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i różnych urządzeń teleinformatycznych — powiedział Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Twórcy programu podkreślają, że sformalizowane szkolenia, często obarczone wymaganiami podpisywania i poświadczania dziesiątek różnych formularzy i oświadczeń, nie sprawdzają się, szczególnie na terenach wiejskich. Latarnicy — w założeniach pomysłodawców PCRS — mają pomóc przełamać tę niemoc i pomóc tym, którzy nie dostrzegają możliwości pozytywnego wpływu cyfrowego otoczenia na poprawę jakości ich życia i sytuacji w pracy.

Zadaniem Latarników będzie dotarcie do swoich współmieszkańców z informacjami o korzyściach płynących z korzystania z Internetu. Mają mówić o łatwej i taniej komunikacji z bliskimi, o atrakcyjnych zakupach online, o korzystaniu z e-usług dostępnych w sieci, czy o możliwościach uczenia się i gromadzenia wiedzy o świecie dzięki dotarciu do odpowiednich treści Internetu. Jako osobom darzonym zaufaniem, znającym potrzeby i uwarunkowania gminy, osiedla czy dzielnicy ma być im łatwiej dotrzeć z wiarygodnym przekazem do ludzi, którym chcą pomagać.

Latarnik PCRS będzie odpowiedzialny za realizację działań programu PCRS w swoim środowisku lokalnym: gminie, dzielnicy, osiedlu lub wsi. Jego aktywności obejmować będą organizację spotkań promocyjnych i motywujących do korzystania z Internetu, szkoleń i innych, dobranych pod kątem uwarunkowań lokalnych form podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych. Spotkania realizowane będą z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu — w bibliotekach, remizach OSP, telecentrach. W ramach PCRS powstaną narzędzia edukacyjne oraz materiały szkoleniowe i informacyjne, które będą do dyspozycji Latarników. Będą oni także wspierani przez ekspertów m.in. poprzez ogólnopolski portal internetowy.

W Internecie umieszczona została ankieta, która ma pomóc znaleźć odpowiednie osoby. Termin składania deklaracji zostania Latarnikiem PCRS mija 31 marca 2011 r.