Szanowni Państwo!

Nasze Wydawnictwo świadczy również usługi wydawnicze na zlecenie innych podmiotów (wykonujemy książki, albumy, opracowania, monografie, czasopisma, katalogi, skrypty, a także broszury, materiały promocyjne, szkoleniowe itp.)

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom, nasze Wydawnictwo:

 • z najwyższą starannością przygotowuje materiały, w formie papierowej i w elektronicznej
 • dba o łatwy i zrozumiały przekaz informacji i w tym zakresie współpracuje z ekspertami.

Proponujemy:

 1. Korektę redakcyjną:
  • dostosowanie tekstu do potrzeb odbiorców,
  • opracowanie tekstu pod względem struktury (tytuł, lead, śródtytuły, wyróżniki, wypunktowania, wyboldowania),
  • podział tekstu na działy,
  • opracowanie pod względem stylistyczno–językowym,
  • wskazanie miejsc w tekście, które warto by było poszerzyć lub skrócić
  • przygotowanie tekstu do DTP.
 2. Korektę językową pod kątem:
  • interpunkcji i ortografii,
  • fleksji i składni,
  • warstwy stylistycznej, logicznej, czy leksykalnej (słownictwo).
 3. Przygotowanie Państwa publikacji do druku — DTP
  • projektowanie, skład łamanie układu typograficznego książek, broszur, katalogów, czasopism, publikacji obcojęzycznych czy ulotek reklamowych; wykonanie według szczegółowych zaleceń klienta)
  • wykonanie diagramów, tabel, wykresów,
  • korekta techniczna,
  • wykonanie książek elektronicznych (PDF),
  • montaż grafiki,
  • kompleksowe wykonanie dysertacji naukowych, sprawozdań, raportów dla firm lub instytucji publicznych.

A ponadto:

 • redakcja merytoryczna w przypadku tekstów o tematyce prawnej,
 • pisanie tekstów do ulotek reklamowych.

Kontakt: