• Liczba stron: 110
 • ISBN-13: 978-83-945895-7-8
 • Cena katalogowa: 99 (wersja papierowa) / 89 (wersja PDF) zł
 • Cena dla prenumeratorów: 89 (wersja papierowa) / 79 (wersja PDF) zł
 • Stan prawny: kwiecień 2023

Autorzy: Sławomir Liżewski, Michał Majczyna, Ewa Ostapowicz

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Organizowanie konkursów propagujących szeroko pojętą kulturę wpisuje się w działalność statutową instytucji kultury. Jest to także bardzo popularna forma promocji działalności danej placówki i jej oferty. Nic więc dziwnego, że instytucje kultury bardzo chętnie z niej korzystają, o ile tylko pozwalają im na to zapisy w statucie.

Instytucje kultury nie tylko występują jako organizatorzy wydarzeń związanych ze współzawodnictwem, ale bardzo często się zdarza, że ich przedstawiciele, na przykład zespoły, orkiestry czy indywidualni reprezentanci, biorą udział w konkursach organizowanych przez inne podmioty.

Z konkursami, jak z każdą rywalizacją, wiążą się wygrane, zarówno te w formie nagród rzeczowych, jak i gratyfikacji pieniężnych. Chociaż przepisy dotyczące rozliczania podatku dochodowego od nagród nie zmieniły się od lat, to wciąż zagadnienia te budzą wiele wątpliwości oraz są przedmiotem rozstrzygnięć zarówno organów skarbowych, jak i sądów administracyjnych.

Nadal problematyczne są zarówno sytuacje, w których wygraną zdobywa zespół lub grupa osób, pracownik instytucji czy podmioty z zagranicy, jak i sposób udokumentowania przekazania nagrody oraz obowiązek odprowadzenia VAT od nieodpłatnego wydania.

Wiele instytucji wciąż ma wątpliwości, czy może finansować wygrane z dotacji podmiotowej, a w sytuacji, gdy nagrodę otrzymuje reprezentujący ją zespół — czy nagroda pieniężna musi być wpłacona na konto instytucji i co ewentualnie można z takiej nagrody sfinansować.

Mnóstwo pytań powstaje o zapisy w regulaminie konkursu dotyczące rozliczenia wygranych i o kwotę podatku, którą zwycięzca ma obowiązek wpłacić instytucji jako płatnikowi. Czy taki podatek może sfinansować sama instytucja?

Oddajemy w Państwa ręce książkę zainspirowaną przez samych Czytelników Poradnika Instytucji Kultury pt.

Wygrane w konkursach instytucji kultury. Odpowiedzi na 33 najczęściej zadawane pytania

To Państwo, zadając w ostatnim czasie pytania naszym ekspertom, określili zakres tematyczny tej praktycznej publikacji. Składa się ona z odpowiedzi na 33 pytania dotyczące nie tylko samej możliwości przeprowadzenia konkursu na podstawie zapisów statutowych, ale także rozliczania podatków (podatek dochodowy i VAT) od wygranych, ich finansowania, ponoszenia kosztów, np. wyżywienia jury, aż po treść samego regulaminu. Porady wzbogacone są aktualnym orzecznictwem sądów oraz najnowszymi interpretacjami organów podatkowych, a także przykładami księgowań.

Z publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Czy instytucja kultury może wypłacić nagrody w konkursie, który nie ma regulaminu? Czy podlegają one opodatkowaniu?
 • W jakim przypadku nagroda otrzymana w konkursie przez reprezentantów instytucji kultury nie może być wypłacona? Jakie zapisy w tym zakresie musi przewidywać statut instytucji?
 • Z jakich środków sfinansować nagrody w konkursie? Czy muszą to być środki własne instytucji, czy można je sfinansować z dotacji podmiotowej?
 • Czy miejska biblioteka publiczna może kupić karty podarunkowe o wartości od 50 do 150 zł do popularnej sieci księgarni, jako wygrane w konkursie poetyckim?
 • Jak opodatkować nagrodę otrzymaną przez osobą prawną, przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą a jak przez podmiot zagraniczny?
 • Czy nagrody w biegu dla mieszkańców gminy w wysokości do 1000 zł korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne? Czy należy wystawić deklarację PIT-8AR nawet w przypadku, gdy nagroda jest zwolniona od podatku?
 • Jak zaksięgować wypłatę zaliczki dla pracownika instytucji kultury, który będzie rozdzielał nagrody?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymanie nagrody przez zespół działający przy instytucji kultury?
 • Czy w razie przekroczenia limitu wartości wygranej, czyli 2000 zł, opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad ten limit?
 • Jak liczyć limit wartości wygranej, jeśli jedna osoba otrzymuje dwie nagrody w jednym konkursie? Czy w tym przypadku należy opodatkować nagrodę łącznie?
 • Czy instytucja kultury powinna pozyskać od zwycięzcy konkursu oświadczenie, że nie otrzymał on w roku podatkowym żadnej innej nagrody w innym konkursie, albo ewentualnie o wartości tej nagrody?
 • Czy wartość pamiątkowej statuetki otrzymanej w konkursie podlega opodatkowaniu?
 • Czy bony podarunkowe otrzymane jako nagrody w konkursie są opodatkowane podatkiem dochodowym 10%?
 • Czy wygrane w konkursie dla pracowników stanowią przychód ze stosunku pracy czy potracić podatek ryczałtowy?
 • Czy instytucja kultury może zapłacić podatek dochodowy za zwycięzcę w konkursie?
 • Instytucja zleciła organizacje konkursu podmiotowi trzeciemu. Kto w takiej sytuacji jest płatnikiem podatku dochodowego od wygranych w konkursie?
 • Czy instytucja powinna prowadzić ewidencję wydawanych prezentów i nagród? Kiedy jest to obowiązkowe?
 • Czy instytucja kultury może odliczyć VAT od nagród, które zakupuje na potrzeby organizowanych przez siebie konkursów?
 • Czy instytucja kultury powinna odprowadzić VAT od nagród rzeczowych, które wydaje w ramach konkursu?
 • Czy przekazanie przez instytucję kultury środków pieniężnych jako nagrody w konkursie podlega VAT?
 • Czy instytucja powinna opodatkować VAT nieodpłatne wydanie biletów jako nagród w konkursie?
 • Czy organizator konkursu musi potrącić podatek w przypadku zapewnienia wyżywienia i noclegu jurorom i uczestnikom?

Spis treści

 1. Nagroda dla zespołu działającego przy instytucji kultury — bez zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych przy braku zapisów statutowych
 2. Opodatkowanie nagród przekazanych z okazji święta — brak regulaminu konkursu
 3. Finansowanie nagród w konkursie biblioteki
 4. Karty podarunkowe do księgarni jako nagroda w konkursie poetyckim — podatek dochodowy i koszty uzyskania przychodów
 5. Wygrana otrzymana przez instytucję kultury — przychód podatkowy
 6. Opodatkowanie wygranych w konkursach dla przedsiębiorców, osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz zespołów
 7. Nagrody w biegu — deklaracja PIT-8AR i ewidencja księgowa
 8. Jednorazowa wartość wygranej — jak ją policzyć
 9. Dodatkowa wygrana w konkursie — podstawa opodatkowania
 10. Pamiątkowa statuetka otrzymana w konkursie — czy podlega opodatkowaniu?
 11. Konkurs zorganizowany dla sołectw z gminy — charakter prawnopodatkowy przedsięwzięcia
 12. Wygrane w konkursie dla pracowników — przychody ze stosunku pracy czy podatek ryczałtowy?
 13. Wygrana w konkursie dla zwycięzcy z zagranicy
 14. Zlecenie organizacji konkursu podmiotowi zewnętrznemu a obowiązki płatnika — stanowisko fiskusa i sądów administracyjnych
 15. Wygrana rzeczowa w konkursie — obowiązek wpłaty podatku płatnikowi
 16. Wygrane w konkursach o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 200 zł — przyrzeczenie publiczne i problem nieodpłatności
 17. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty składany przez płatnika — którego podatku dotyczy?
 18. Ewidencja wydawanych nagród i prezentów w instytucji kultury — czy obowiązkowa?
 19. Odliczenie VAT od zakupu nagród
 20. VAT od wydania nagród rzeczowych
 21. Ewidencja nagród na potrzeby VAT
 22. Nagrody pieniężne a VAT
 23. Przeznaczenie przedmiotów otrzymanych w ramach sponsoringu na nagrody w konkursie a VAT
 24. Nieodpłatne wydanie biletów jako nagród przez teatr a VAT
 25. Wejściówki na festiwal filmowy jako nagrody w konkursie dla pracowników a VAT
 26. Przekazanie przedmiotów otrzymanych w darowiźnie na nagrody w konkursie a VAT
 27. Gadżety od firmy jako nagrody w konkursie instytucji kultury
 28. Nagrody rzeczowe dla świetlic wiejskich jako składnik majątku instytucji
 29. Okolicznościowa nagroda z MKiDN dla grupy osób — jakie źródło przychodów?
 30. Zapewnienie wyżywienia i noclegu jurorom i uczestnikom konkursu — czy organizator konkursu musi potrącić podatek?
 31. Sprzedaż nagrody rzeczowej otrzymanej w konkursie
 32. Zapisy w regulaminie konkursu o formie wypłaty wygranej
 33. Przykładowy regulamin konkursu