Spis treści numeru:

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce nową rubrykę Poradnika Instytucji Kultury. Zawiera ona najnowsze orzeczenia sądowe i interpretacje podatkowe ważne z punktu widzenia działalności instytucji kultury oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dotyczące uchwał organizatorów samorządowych instytucji kultury w ich sprawach.

Przypominamy, że aktualności i nowości prawne — ukazujące się dotychczas na łamach papierowych wydań poradnika — są na bieżąco dostępne online.

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów

 • Obowiązki płatnika dotyczące dofinansowania kosztów wycieczki osobom uprawnionym do świadczeń z ZFŚS
 • Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń w ramach akcji promocyjnej
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy usługach zakwaterowania obywateli Ukrainy
 • Usługi związane z zakwaterowaniem ze stawką VAT 8%
 • Stawka VAT dla świadczenia kompleksowego — udział w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez muzeum
 • Stawka VAT dla przedstawienia artystycznego na zamówienie
 • Stawka VAT dla zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki
 • Warunki ustanowienia nagrody za osiągnięcia artystyczne w uchwale rady gminy
 • Postanowienia statutu dotyczące wynagrodzeń i stosowanych aktów prawnych
 • Uchwała rady gminy powołująca izbę pamięci

Finanse

 • @ Dotacja na przyszły remont w planie finansowym
 • @ Dotacja celowa na przebudowę oraz zakup środków trwałych i wyposażenia
 • @ Korekta sprawozdania po złożeniu do organizatora a przed jego zatwierdzeniem
 • @ Nieodpłatnie otrzymane aktywa instytucja kultury musi wycenić
 • @ Czy instytucja kultury może udzielić dotacji celowej innym instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym?
 • @ Darowizna zabytków kultury technicznej
 • @ Kto podpisuje dokumenty OT i LT?
 • @ Korekta błędnie ujętej pożyczki od organizatora oraz jej zwrot
 • @ Zmniejszona dotacja podmiotowa a zysk z lat ubiegłych
 • @ Sprawozdanie Rb-N
 • @ Nieodpłatne otrzymanie składników majątku o niskiej wartości — Tylko online
 • @ Remont z dotacji podmiotowej albo środków własnych — Tylko online
 • @ Zwrot do ZUS niesłusznie zwróconych instytucji składek — Tylko online

Podatki

 • @ Limit zwolnienia podmiotowego w VAT w pytaniach i odpowiedziach
 • @ Przychody i koszty w zeznaniu podatkowym instytucji kultury
 • @ Kalkulacja prewspółczynnika a sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 • @ Pobór podatku dochodowego od wygranej wypłaconej szkole — jednostce budżetowej

Zarządzanie

 • Kreatywność i partnerstwo
 • Odpowiedzialność społeczna instytucji kultury

Pomysł na… kulturę

 • Wsypa
 • Senior na wystawie
 • Biblioteka Secesja.Archihub
 • Kultura i edukacja — podpowiedzi i inspiracje

Prawo/Statut

 • @ Stanowiska pracy związane z obronnością kraju w administracji publicznej
 • @ Brak sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach
 • @ Odwołanie dyrektorów łączonych instytucji kultury
 • @ Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy tylko z oprocentowaniem
 • @ Umowa w sprawie obsługi lokalu wyborczego udostępnionego przez instytucję kultury
 • @ Zamknięcie instytucji kultury na okres letni

Prawo pracy

 • @ Długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika emeryta
 • @ Ruchomy rozkład czasu pracy
 • @ Zakres obowiązków instruktora zatrudnionego w filii biblioteki
 • @ Korekta ZFŚS za emeryta, który wrócił do pracy w instytucji
 • @ Norma w równoważnym systemie czasu pracy
 • @ Kurs języka obcego dla dyrektora instytucji kultury