Do 1 marca br. trwa nabór kandydatów do Nagrody „Found in Translation 2015”, której organizatorami są Instytut Książki oraz Instytuty Kultury Polskiej w Londynie i Nowym Jorku. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz osoby prawne przebywające w kraju jak i zagranicą państwa. Na laureata czeka m.in. 10 000 zł.

Nagroda ta przyznawana jest od 2008 r. tłumaczowi bądź grupie tłumaczy, jako specjalne wyróżnienie za najlepszy w minionym roku kalendarzowym przekład literatury polskiej na język angielski. Z zastrzeżeniem, iż przekład ten ukazał się w formie książkowej.

Wyróżnienie „Found in Translation” ma na celu przede wszystkim ukazanie, jak ważna jest rola tłumacza w łamaniu bariery językowej.

Na laureata nagrody za najlepsze tłumaczenie czeka m.in. dyplom, honorarium studyjne w wysokości 2000 zł miesięcznie wraz z trzymiesięcznym pobytem w Krakowie oraz gratyfikacja finansowa w wysokości 10 000 zł. Nazwisko laureata za rok 2015 zostanie podane do wiadomości publicznej w czasie uroczystego wręczenia Nagrody.

Aby wziąć udział w konkursie należy w formularzu zgłoszeniowym podać tytuł książki, nazwisko autora i tłumacza, jej wydawcę oraz kilku zdaniach uzasadnić wybór swojego kandydata. Tak wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres:

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

z dopiskiem

FOUND IN TRANSLATION