Do 10 listopada br. biblioteki publiczne z całej Polski mogą zgłaszać się do IV edycji projektu „O finansach… w bibliotece”, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt realizowany jest w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest poszerzenie oferty bibliotek o edukację finansową dla osób po pięćdziesiątym roku życia.

Udział w projekcie mogą wziąć biblioteki z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz z miast do 20 000 mieszkańców. W inicjatywie uczestniczyć mogą zarówno nowe biblioteki jak i te, które brały dział w poprzednich edycjach projektu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w Wirtualnym Segregatorze, logując się przy pomocy hasła używanego podczas realizacji poprzednich projektów FRSI.

Z przesłanych zgłoszeń zostanie wyłonionych 90 bibliotek, które wezmą udział w projekcie. Placówki biblioteczne, które zakwalifikują się do projektu, będą miały zapewnione materiały i narzędzia do realizacji spotkań edukacyjnych, będą mogły liczyć na wsparcie konsultantów oraz wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać telefonicznie pod numerem 22 123 9029, bądź drogą elektroniczną, pisząc na adres edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl.