Do 10 października 2016 r. trwa rekrutacja na Ogólnopolską Transdyscyplinarną Konferencję Naukową „Szlaki dziedzictwa jako medium zmian w kulturze”, która odbędzie się 8 i 9 grudnia br. w Krakowie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorami inicjatywy są Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nadrzędnym celem konferencji jest naukowe i praktyczne przedstawienie istoty działania szlaków dziedzictwa oraz ich roli w stymulowaniu rozwoju regionów.

Konferencja skierowana jest pracowników naukowych, doktorantów, studentów, jak i do osób zajmujących się zarządzaniem i organizacją szlaków dziedzictwa.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport podsumowujący dwuletni projekt badawczy „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze”, współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”. W trakcie konferencji przewidziany jest także panel dla młodych naukowców.

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji, powinny do 10 października br. wypełnić formularz zgłoszeniowy i w kilku zdaniach zawrzeć w nim abstrakt.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji można uzyskać drogą mailową, pisząc na adres konferencja@sgpm.krakow.pl.