Do 15 września br. trwa nabór uczestników na VI Konferencję Geografii Historycznej, która odbędzie się 14 i 15 listopada 2019 roku w Łodzi, w Collegium Geographicum. Organizatorami inicjatywy są Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Nadrzędnym celem ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej jest wielopłaszczyznowa refleksja nad rolą i znaczeniem geografii historycznej w badaniach nad dziedzictwem kulturowym. Uczestnicy konferencji podejmą próbę odpowiedzi na istotne pytania dotyczące ewolucji podejścia badawczego do dziedzictwa kulturowego w efekcie zmieniającej się roli dziedzictwa w społeczeństwie i gospodarce. Planowana dyskusja dotyczyć będzie także wpływu rosnącej interdyscyplinarności w badaniach dziedzictwa w kontekście szans i zagrożeń dla roli geografii historycznej jako dyscypliny badawczej.

Obrady będą prowadzone zarówno w formie plenarnej, jak i w sesjach problemowych. Będzie im towarzyszyć wystawa posterów. W trakcie konferencji obejrzeć będzie można wystawę kartograficzną: 1919‒2019. Sto lat województwa łódzkiego w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, zorganizowaną przez Łódzki Oddział PTG oraz Bibliotekę UŁ.

Aby wziąć udział w inicjatywie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik DOC] i przesłać go na adres e-mail: geopol@geo.uni.lodz.pl.