Program, którym zarządza Narodowe Centrum Kultury, ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Do rozdania jest 1,5 mln zł.

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się tylko samorządowe domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki (nie mogą to być instytucje współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Co ciekawe, w realizacji dwuetapowego zadania beneficjenta pomaga będzie wskazany przez NCK animator, który udzieli mu merytorycznego i fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu. Beneficjent może skorzystać z wiedzy i doświadczenia animatora z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną.

Dofinansowanie ma charakter celowy i nie można go przeznaczyć na pokrycie wydatków inwestycyjnych lub zakupu środków trwałych.
Kwota dofinansowania wynosi:

  • w I części zadania — do 8 000 zł brutto, do 100% budżetu,
  • w II części zadania — do 22 000 zł brutto, do 95% budżetu.

Wnioski w programie należy składać przez system EBOI.

Regulamin Programu i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Dom Kultury+.