Do 15 grudnia przedłużono nabór wniosków do VII edycji konkursu o Doroczną Nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Inicjatywa ta ma na celu budowanie więzi lokalnych. Patronat nad nią objęło Narodowe Centrum Kultury wraz z Polskim Komitetem ds. UNESCO.

Nagrodę FRDL przyznaje się wybitym przedsięwzięciom kulturalnym i kulturotwórczym, które przyczyniły się w sposób znaczący do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych.

W tym roku o nagrodę powalczą autorzy najciekawszych inicjatyw zrealizowanych w latach 2013–2014. Kandydatów do nagrody można składać w czterech kategoriach:

  • samorządowe instytucje kultury,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe oraz
  • osoby indywidualne.

Kandydatów ubiegających się o nagrodę FRDL mogą zgłosić jedynie — za ich zgodą — inne podmioty. Mogą to być zarówno organizacje obywatelskie, instytucje publiczne, przedstawicieli władz samorządowych jak i osoby fizyczne. Zgłoszenia do Dorocznej Nagrody FRDL są bezpłatne.

Formularz konkursowy należy wypełnić online albo wydrukować oraz przesłać wraz z załączonym listem rekomendującym na adres:
Sekretariat Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL
Biuro Zarządu
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące Dorocznej Nagrody FRDL oraz internetowy formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Platforma Kultury.