Do 15 października instytucje kultury mogą zgłaszać kandydatury w XII edycji Europa Nostra, najbardziej prestiżowych wyróżnień Unii Europejskiej w obszarze działalności na rzecz dziedzictwa kulturowego. W konkursie udział mogą brać państwa objęte programem Kreatywna Europa w tym także Polska. Laureatów tegorocznej edycji poznamy 11 czerwca 2015 r. w Oslo.

Inicjatywa ta została ustanowiona przez Unię Europejską w 2002 r. w ramach programu Kultura 2000 i jest ona formą publicznego uznania dla osób bądź organizacji zajmujących się konserwacją i podnoszeniem wartości dziedzictwa kulturowego.

Nadrzędnym celem organizatorów konkursu jest promowanie wysokich standardów w obszarze dziedzictwa kulturowego Europy, stymulowanie wymiany doświadczeń i kompetencji na poziomie ponadnarodowym oraz zachęcanie do podejmowania działań w ramach rozwoju dziedzictwa kulturowego.

Nagrody Europa Nostra zostaną przyznane po raz dwunasty w czterech następujących kategoriach:

  • ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • badania naukowe i cyfryzacja,
  • aktywna działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego,
  • edukacja, szkolenia i kampanie informacyjne.

Laureatami nagród mogą być zarówno osoby fizyczne jak i organizacje specjalizujące się w konserwacji i renowacji pod względem naukowym, technicznym lub rzemieślniczym.

W 2015 r. nagrody Europa Nostra zostaną przyznane trzydziestu projektom i inicjatywom. Siedem z nich otrzyma nagrodę Grand Prix w wysokości 10 000 euro, a jeden ze zwycięzców otrzyma specjalną nagrodę publiczności. Wszystkie nagrodzone inicjatywy otrzymają natomiast certyfikat potwierdzający rodzaj przyznanego im wyróżnienia: nagrodę, medal bądź dyplom.

Szczegóły dotyczące zasad aplikowania dostępne są na stronie internetowej Europa Nostra.