20 i 21 kwietnia br. w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie odbędzie się trzecie seminarium w ramach projektu „Biblioteka Nowa”. Spotkanie pod tytułem Zarządzanie zmianą: jak przygotować zespół biblioteki do nowych zadań dedykowane jest dyrektorom bibliotek publicznych. Organizatorami seminarium są m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Celem seminarium Zarządzanie zmianą: jak przygotować zespół biblioteki do nowych zadań jest pokazanie nowoczesnej biblioteki publicznej jako miejsca dostępu do kultury i wiedzy, spędzania wolnego czasu i aktywizacji społeczności lokalnej.

Bardzo istotnym zadaniem postawionym przed uczestnikami i prelegentami seminarium jest zwrócenie uwagi na to, jak ważną rolę w nowoczesnej placówce bibliotecznej pełni bibliotekarz. Musi on być osobą, która pomaga, inspiruje i umiejętnie słucha użytkowników, ale też stale nabywa i rozwija nowe umiejętności. Inicjatywa ma za zadanie również przybliżyć kadrze zarządzającej bibliotekami jak przygotować zespół na zmiany jakie powinny zajść w ich placówkach.

W ramach spotkania uczestnicy poznają także odpowiedzi m.in. na pytania:

  • jak zmienia się przywództwo we współczesnych bibliotekach,
  • jak przygotować bibliotekę na zmianę warunków działania i zaszczepić w pracownikach kult otwartości,
  • jakich instrumentów używać do zainicjowania procesu rozwoju pracowników i do jego podtrzymania?

W ramach seminarium odbędą się również warsztaty. Seminarium i warsztaty poprowadzą prelegenci z Polski, Danii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Instytutu Książki.