Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie organizują bezpłatne szkolenie dotyczące specyfiki ewidencjonowania zabytków archeologicznych w muzeach: model, procedura, praktyka. Zapisy potrwają do 21 listopada br.

Strategicznym celem warsztatów jest zaprezentowanie teoretycznych podstaw ewidencjonowania zabytków oraz omówienie najważniejszych elementów systemu ewidencji i zarządzania nimi. Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z procedurami i praktycznymi rozwiązaniami wybranych problemów.

Szkolenie odbędzie się 28 listopada w Warszawie, w siedzibie Państwowego Muzeum Archeologicznego przy ul. Długiej 52. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 09:00 i potrwają do 15:00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W programie szkolenia, które poprowadzą specjaliści z Państwowego Muzeum Archeologicznego, m.in.:

  1. Specyfika zbiorów archeologicznych w procesie ewidencji i zarządzania kolekcją muzealną.
  2. Pozyskiwanie zabytków archeologicznych do zbiorów Muzeum.
  3. Wypożyczenia muzealiów archeologicznych — teoria a praktyka.
  4. Inwentarz elektroniczny. Digitalizacja archeologicznych zbiorów muzealnych.
  5. Wykorzystywanie systemów bazodanowych do ewidencji zbiorów archeologicznych i cyfrowych.

Słuchacze uczestniczący w wykładach otrzymają zaświadczenie NIMOZ. Liczba przewidzianych miejsc jest ograniczona i o udziale w szkoleniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres mrogowski@nimoz.pl bądź faksem pod numer 22 642 11 85.