Do 21 października br. można zgłaszać się do międzynarodowej współpracy opartej na turystyce kulturowej, programu Komisji Europejskiej Creative Europa, zaplanowanego na lata 2014–2020.

Program ten jest częścią zaproponowanych przez Parlament Europejski i zatwierdzonych przez budżet Unii Europejskiej działań, dotyczących dwóch tematów:

  • „Produkty turystyki ponadnarodowej” oraz
  • „Turystyka dostępna dla każdego”.

Pierwszy z nich dotyczy projektów współpracy ponadnarodowej i ma na celu wspieranie turystyki na podstawie europejskiego dziedzictwa kulturowego i przemysłowego. Stanowi on także uzupełnienie polityk regionalnych i krajowych, a polega na wspieraniu współpracy transeuropejskiej mającej na celu projektowanie innowacyjnych produktów.

Drugi temat natomiast dotyczy wspierania dostępnej przedsiębiorczości turystycznej i jej zarządzania. Ta inicjatywa skierowana jest do menedżerów i przedsiębiorców. Jej nadrzędnym celem jest zachęcenie do stosowania praktyk biznesowych i planowania strategicznego.

Partnerzy mogą złożyć wniosek do obu tematów, ale w dwóch oddzielnych aplikacjach. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w organizacji poszukującej partnerów i wysłać na adres internetowy tourism@ec.euroa.eu.

Można także skontaktować się z najbliższym członkiem Enterprise Europe Network, który pomoże w znalezieniu potencjalnych partnerów.

Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.