22 i 23 czerwca br. w Gdańsku, w Dworze Artusa oraz Twierdzy Wisłoujście — Oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska — odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Fortyfikacje pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym. Zarządzanie i ochrona dziedzictwa obronnego”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Nadrzędnym celem międzynarodowej konferencji naukowej jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie metod sprawnego zarządzania, udostępniania i ochrony dziedzictwa obronnego.

W trakcie spotkania swoje wystąpienia wygłoszą specjaliści i zarządcy zabytkowych zespołów obronnych z Ukrainy, Słowacji, Białorusi oraz Polski.

Konferencja podzielona jest na dwa dni. Pierwszego dnia w Dworze Artusa w Gdańsku, wystąpienia rozpoczną się o godz. 09:30 i potrwają do 19:30. 23 czerwca, tj. drugiego dnia konferencji, w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku spotkanie z międzynarodowymi specjalistami rozpocznie się o godz. 11:00 i zakończy o 20:00 uroczystą kolacją.

Pierwszego dnia osoby biorące udział w spotkaniu usłyszą między innymi o problemach rewitalizacji zamku w Podhorach, o metodach i praktykach ochrony konserwatorskiej zamków w północno-wschodniej Słowacji czy o zarządzaniu nowożytnymi fortyfikacjami na przykładzie Fortu Góry Gradowej w Gdańsku. Podczas drugiego dnia prelekcji goście oraz prelegenci będą dyskutować m.in. o konserwacji, adaptacji oraz stanie zachowania Twierdzy Wisłoujście oraz jej historycznym znaczeniu.