23 lutego br. rusza nabór do programu „Kieruj w dobrym stylu” adresowany do dyrektorów bibliotek. Pomysłodawcami inicjatywy są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Szkoły Liderów. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, który ma umożliwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu oraz szkoleń.

Nadrzędnym celem programu „Kieruj w dobrym stylu” jest rozwój umiejętności przywódczych oraz budowanie kompetencji zarządzania i kierowania zespołem ludzi. Szkolenia mają także na celu doskonalenie umiejętności przekonywania, argumentowania i prezentowania własnych opinii oraz bardzo ważną w dzisiejszych czasach umiejętność komunikacji dyrektorów bibliotek z otoczeniem.
Program ten adresowany jest do dyrektorów bibliotek, którzy biorą lub brali udział w projektach FRSI:

  • Program Rozwoju Bibliotek,
  • PozPRACUJ to z biblioteką,
  • Biblioteka miejsce spotkań wielu kultur,
  • Strefa Innowacji, czy
  • LABiB.

Udział w programie „Kieruj w dobrym stylu” mogą wziąć również kierownicy bibliotek, którzy współpracują z inną instytucją lub działają w strukturach urzędu gminy, a także dyrektorzy bibliotek powiatowych z miast do 50 000 mieszkańców.

Druga edycja programu „Kieruj w dobrym stylu” obejmuje kilkadziesiąt godzin szkoleń, w tym także umożliwia udział w indywidualnym lub grupowym coachingu. Uczestnicy programu mogą również skorzystać z dodatkowej oferty szkoleniowej, w której skład wchodzą m.in. interaktywne spotkania webinaryjne.

Zgłaszanie kandydatur poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Programu Rozwoju Bibliotek potrwa do 8 marca do 23:59.

Lista bibliotek, których przedstawiciele zakwalifikowali się do programu, zostanie udostępniona 11 marca br. na portalu biblioteki.org. Osoby, które pozytywnie przejdą rekrutację, otrzymają także wiadomość drogą mailową wraz z szczegółowymi informacji organizacyjnymi.