Do 26 lipca br. trwa nadsyłanie prac w konkursie na przekład literacki opowiadania wydanego w języku angielskim, szwedzkim, hiszpańskim czy ukraińskim. Inicjatorem konkursu jest Towarzystwo Aktywnej Pomocy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 30 września 2015 r. podczas 11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Patronem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie tłumacze, którzy w swojej bibliografii nie posiadają indywidualnych przekładów literackich opatrzonych ISBN. Konkurs obejmuje tłumaczenie opowiadań z języków oryginalnych na język polski. Uczestnik może przesłać tylko jeden przekład z danego języka. Dopuszcza się jednak nadesłanie przez jednego uczestnika tłumaczenia w kilku językach.

Aby wziąć udział w projekcie należy przesłać pracę na adres mailowy konkurs@opowiadanie.org. W treści maila należy podać imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, adres oraz numer telefonu.

Konkurs na przekład literacki swym patronatem objęło Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Pula nagród w konkursie to 3000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy znajdują się na stronie internetowej MFO.