Do 27 marca 2015 r. trwa druga tura naboru wniosków w konkursie grantowym programu „Biblioteki Publiczne 2020”. Organizatorem konkursu jest holenderska fundacja Stichting Lezen & Schrijven. O granty w wysokości do 15 000 euro mogą ubiegać się biblioteki publiczne, organizacje bibliotekarskie oraz instytucje i stowarzyszenia wspierające biblioteki publiczne działające na terenie Unii Europejskiej.

Fundacja Stichting Lezen & Schrijven została założona w 2004 r. w celu rozwiązania problemu analfabetyzmu wśród holenderskiego społeczeństwa. Przez ostatnie lata fundacja swoją działalność rozszerzyła na skale międzynarodową. Głównym zadaniem jakie stawia sobie fundacja jest edukacja jako podstawowy wymóg zdrowego i zrównoważonego społeczeństwa. Na stronie internetowej organizacji czytamy, iż głównym założeniem fundacji jest umożliwienie jednostce skorzystania z prawa do nabywania umiejętności czytania i pisania, co pozwoli jej na wykorzystanie swoich talentów i możliwości.

Poprzez zapewnienie dostępu do informacji i umożliwienie ludziom rozwijania swoich umiejętności, partnerami fundacji zostały biblioteki publiczne. Fundacja Stichting Lezen & Schrijven ściśle współpracuje z bibliotekami publicznymi od dziesięciu lat. W tym czasie ponad 65 000 bibliotek publicznych w całej Europie zaoferowało ludziom różne kursy i zajęcia mające na celu ich rozwój osobisty i zawodowy.

Dlatego też nadrzędnym zadaniem projektu „Biblioteki Publiczne 2020” jest nagłośnienie wszelkich działań prowadzonych przez biblioteki publiczne w trzech aspektach: integracji społecznej, integracji cyfrowej oraz kształceniu ustawicznym. Inicjatywa ma również na celu pokazanie efektów tych działań.

Konkurs grantowy „Biblioteki Publiczne 2020” umożliwia także sfinansowanie projektów rzeczniczych na szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym.

W pierwszej turze naboru wniosków granty na realizację projektów przyznano trzem stowarzyszeniom bibliotekarskim z Rumunii, Bułgarii i Słowenii oraz jednej bibliotece z Estonii.

Szczegółowe informacje dotyczące Fundacji oraz projektu „Biblioteki Publiczne 2020” znajdują się na stronie internetowej Public Libraries.