Do 10 października br. trwa rekrutacja na szkolenie „Projektowanie oferty instytucji kultury w oparciu o diagnozę”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Zajęcia odbędą się od 6 do 11 listopada 2016 r. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Szkolenie jest płatne.

Szkolenie skierowane jest do pracowników domów, centrów i ośrodków kultury zainteresowanych rozwojem swojej działalności kulturalnej.

W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się, jak rozpoznać oczekiwania i diagnozować potrzeby kulturalne mieszkańców, jak dostrzec potencjał i zasoby lokalnej kultury, czy jak konstruować ofertę instytucji kultury i współpracować z różnymi podmiotami. Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się także z aktualnymi trendami w programowaniu oferty kulturalnej oraz poznają przykłady metod przekonywania mieszkańców do aktywności i współpracy na rzecz rozwoju kultury lokalnej.

W ramach zajęć przewidziane są m.in. następujące bloki tematyczne:

  • „Lokalna definicja kultury, a organizacja życia kulturalnego”,
  • „Planowanie oferty kulturalnej w oparciu o diagnozę” czy
  • „Praktyki współuczestniczenia w kulturze”.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej NCK. Formularz będzie aktywny od 3 do 10 października br.

Inicjatywa jest płatna. Koszt szkolenia, który obejmuje materiały szkoleniowe i wyżywienie, zależy od korzystania z zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym i wynosi:

  • 738 zł przy zakwaterowaniu w ośrodku szkoleniowym,
  • 553,50 zł bez zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 12 października 2016 r.