Do 30 grudnia br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015. Pomysłodawcami projektu są Narodowe Centrum Kultury razem z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury. Prognozowany budżet programu wynosi 1 500 000 zł.

Nadrzędnym zadaniem projektu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 jest wdrożenie działań mających na celu wzmocnienie roli domów kultury w życiu lokalnej społeczności oraz rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego jej członków. Program duży nacisk kładzie również na zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w rozwój inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Działania podejmowane przy realizacji programu powinny służyć w głównej mierze wdrażaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspieraniu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także rozwijaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się:

  • domy kultury,
  • ośrodki kultury oraz
  • centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury.

O dofinansowanie w tej edycji programu nie mogą się ubiegać natomiast beneficjenci programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne z 2013 i 2014 roku.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadania składającego się z dwóch części. Pierwsza część powinna obejmować przede wszystkim przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców danej społeczności lokalnej. Na jej realizację wnioskodawcy mają czas od 16 lutego do 30 czerwca 2015 r. Maksymalna kwota dofinansowania na tym etapie wynosi 8000 zł brutto. Druga część zadania natomiast obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 projektów i należy ją zrealizować od 31 lipca do 22 listopada 2015 r. Maksymalna kwota dofinansowania tej części nie może przekroczyć 22 000 zł brutto.

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w dwóch etapach. Pierwszy etap trwa do 30 grudnia br., drugi natomiast do 14 lipca 2015 r.
Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Kultury (plik PDF).