Głównym celem programu jest promowanie oraz popularyzacja najważniejszych zjawisk z obszaru muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych. Bardzo ważnym zadaniem owego programu jest również promocja polskiej kultury na świecie. Do podziału w Programie, który składa się z trzech priorytetów: Muzyka, Teatr i taniec oraz Film jest w sumie 35 mln zł.

Wnioskodawcami w ramach programu mogą być zarówno samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe jak i kościoły oraz związki wyznaniowe.

Muzyka

Pierwszym z priorytetów, do którego można składać wnioski, jest Muzyka. Nadrzędnym jego zamierzeniem jest wspieranie polskiej i światowej kultury muzycznej. Prognozowany budżet priorytetu to 20 000 000 zł.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie:

 • festiwali, przeglądów i konkursów;
 • koncertów;
 • spektakli muzycznych, w tym operowych, operetkowych i musicalowych;
 • wystaw wraz z katalogami o tematyce muzycznej;
 • nagrań audio-video o tematyce muzycznej;
 • publikacji książkowych o tematyce muzycznej;
 • filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej;
 • innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących kulturę muzyczną.

Teatr i taniec

Kolejnym priorytetem, który chce wspierać resort kultury, jest Teatr i taniec. Chodzi w nim głównie o promowanie najważniejszych trendów występujących we współczesnym teatrze i tańcu. Budżet priorytetu wynosi 10 000 000 zł.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie:

 • festiwali, przeglądów i konkursów;
 • spektakli teatralnych oraz tańca lub baletu klasycznego;
 • innych form prezentacji teatralnych;
 • wystaw wraz z katalogami o tematyce związanej z teatrem i tańcem;
 • rejestracji video spektakli;
 • publikacji książkowych o tematyce związanej z teatrem i tańcem;
 • filmów dokumentalnych o tematyce związanej z teatrem i tańcem.

Film

Trzecim i zarazem ostatnim priorytetem w programie Wydarzenia artystyczne jest Film. Przewidywany budżet dla tego priorytetu to 5 000 000 zł. Celem priorytetu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii oraz jej roli we współczesnej kulturze. Bardzo ważne jest także wspieranie działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej oraz jej niekomercyjnemu repertuarowi.

W ramach priorytetu można wnioskować o dofinansowanie:

 • festiwali, przeglądów i konkursów;
 • wystaw o tematyce filmowej;
 • zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka filmowa stanowi istotny element koncepcji programowej.

Dla instytucji, które nie zdążą przesłać wniosków do 30 listopada br., przewidziana jest druga tura naboru, która potrwa do 31 marca 2015 r.

Szczegółowy regulamin dotyczący składania wniosków do poszczególnych priorytetów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.