Do 30 września br. można nadsyłać zgłoszenia w pierwszej edycji Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Pomysłodawcami tego projektu są Prezydent Miasta Gdańska i Instytut Kultury Miejskiej. Nazwisko laureata ogłosi wiosną 2015 r. podczas Gdańskich Spotkań Tłumaczy „Odnalezione w tłumaczeniu” specjalnie do tego celu powołana kapituła. Laureat Nagrody otrzyma aż 50 000 zł. Wyróżnienie za Twórczość Translatorską będzie przyznawane co dwa lata.

Główną ideą nagrody jest docenienie wybitnych dokonań translatorskich, które wzbogacają polską kulturę o dorobek literatury obcej. Dlatego też na jej patrona wybrano znakomitego tłumacza, historyka, publicystę i pisarza Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Wielu znawców uważa go za mistrza i pasjonata tłumaczenia. Jego przekłady do dziś są wzorem doskonałego współistnienia francuskiej literatury z językiem polskim.

O Nagrodę za Twórczość Translatorską mogą ubiegać się zarówno osoby prawne, w szczególności instytucje kultury, wydawnictwa, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze oraz szkoły wyższe, jak również i osoby fizyczne: pisarze, literaturoznawcy oraz krytycy literaccy i tłumacze. Aby ubiegać się o nagrodę należy spełnić następujące kryteria:

  • przekład literacki musi być tłumaczeniem na język polski;
  • pojedyncze dzieła np. książki lub cykle muszą być opublikowane w języku polskim w ciągu dwóch lat przez 1 września roku zgłaszania kandydatur do Nagrody. W przypadku gdy do nagrody zgłasza się tłumacz, regulamin nie narzuca ram czasowych w zakresie terminu publikacji.

Laureata nagrody wyłoni specjalnie powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska siedmioosobowa kapituła.

Nominacje kapituła ogłosi 20 stycznia przyszłego roku, natomiast nazwisko pierwszego laureata nagrody im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, zostanie poznamy od 9 do 11 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
z dopiskiem „Nagroda za Twórczość Translatorską”

Regulamin Nagrody im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego dostępny jest na stronie internetowej „Odnalezione w tłumaczeniu”.