Tylko do 31 sierpnia br. trwa nabór dokumentów konkursowych w XI edycji nagrody przyznawanej przez Narodowe Centrum Kultury. Do zdobycia jest 5000 zł. Laureata najlepszej pracy doktorskiej z dziedziny nauk o kulturze wyłoni specjalnie do tego powołana Komisja Konkursowa, w której zasiądą przedstawiciele instytucji kultury i środowisk naukowych.

Nagroda NCK dla najlepszej pracy doktorskiej ma ona na celu popularyzowanie wiedzy na temat ciekawych i istotnych zagadnień dotyczących sfery kultury. Konkurs ten również promuje i wspiera naukowców zajmujących się tą tematyką w dalszej karierze naukowej. Jury zwróci szczególną uwagę na prace nowatorskie i oryginalne, które w innowacyjny i pomysłowy sposób interpretują dane zjawisko. Dodatkowym atutem będzie ich atrakcyjność merytoryczna i stylistyczna dla czytelników.

Konkurs ten skierowany jest głównie do tych autorów prac doktorskich, którzy obronili się w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w walce o nagrodę jest również to, iż prace te nie mogą być opublikowane w całości przed okresem trwania konkursu.

Nagrodą główną XI edycji konkursu Narodowego Centrum Kultury jest możliwość wydania pracy drukiem oraz jako e-booka. Przewidziane są także gratyfikacje finansowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc:

  • I nagroda: publikacja pracy doktorskiej i 5000 zł,
  • II nagroda 2500 zł,
  • III nagroda 1500zł.

Zwyciężczynią poprzedniej edycji została Julia Sałacińska-Rewiakin, która za pracę pt. „Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości” zdobyła uznanie komisji.

Prace oraz pozostałe dokumenty konkursowe można przesyłać na adres:
Narodowe Centrum Kultury
Dział Wydawniczy
ul. Płocka 13
01-231; Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Konkurs na kulturę.