Do 31 stycznia br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Ministerstwa i Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016”. Prognozowany budżet projektu wynosi 9 500 000 zł.

Nadrzędnym zadaniem programu Promocja Kultury Polskiej za Granicą jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz promowanie wśród zagranicznych odbiorców dorobku artystycznego i intelektualnego twórców polskiej kultury. Projekty ubiegające się o dofinansowanie powinny gloryfikować wybitne nazwiska oraz prezentować najbardziej wartościowe zjawiska i tendencje wśród polskich artystów. Duży nacisk w programie kładzie się także na nawiązanie stałej i długofalowej współpracy pomiędzy polskimi a zagranicznymi partnerami.

O dofinansowanie w ramach programu MKiDN ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz państwowe uczelnie artystyczne. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł, maksymalna natomiast 500 000 zł.

Można ubiegać się o dofinansowanie zadań w obrębie trzech działań, odzwierciedlających priorytety geograficzne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • Kraje Partnerstwa Wschodniego — Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Kwota do rozdysponowania wynosi 2 500 000 zł.
  • Kraje Rady Państw Morza Bałtyckiego — Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rosja i Szwecja. Kwota do rozdysponowania to 2 880 000 zł.
  • Pozostałe kraje, w tym o statusie priorytetowym — Albania, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry i Chiny. Budżet do podzielenia wynosi 3 970 000 zł.

W ramach programu Promocja Kultury Polskiej za Granicą po raz pierwszy przeprowadzony zostanie dwuetapowy nabór wniosków. Do 31 stycznia br. wnioskodawcy składają wstępny projekt zadania. W etapie drugim, który potrwa do 30 kwietnia 2015 r., podmioty ubiegające się o dofinansowanie składają uzupełnione wnioski, dotyczące tych zadań, które zostały zakwalifikowane w I etapie naboru.

Dofinansowania przyznawane będą na 2 lata. Biorąc pod uwagę tryb dofinansowania, zadania powinny wyróżniać się przemyślaną, spójną i dopracowaną koncepcją artystyczną i promocyjną.

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta tzw. EBOI. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury.