10 czerwca 2016 r. od godziny 10:00 do 13:30 w siedzibie Biblioteki Narodowej w Zakładzie Edukacji Bibliotekarskiej w al. Niepodległości 213 odbędzie się szkolenie „Academica — cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna”. Zajęcia prowadzą specjaliści z BN. Szkolenie jest bezpłatne.

Ze względu na duże zainteresowanie organizatorzy inicjatywy wyznaczyli kolejny już, trzeci termin szkolenia „Academica — cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna”!

Academica działa od grudnia 2014 r. Od tego czasu znacznie powiększyły się jej zasoby — obecnie jest to prawie 1,5 mln publikacji, w tym ponad 900 000 chronionych prawem autorskim.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz z części praktycznej — warsztatowej. Czas trwania zajęć to około 3,5 godziny. W czasie zajęć teoretycznych uczestnicy zgłębią m.in. zagadnienia związane z charakterystyką cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica oraz poznają podstawy prawne jej funkcjonowania.

W czasie warsztatów natomiast osoby biorące udział w zajęciach zapoznają się z możliwościami Academiki, poznają praktyczne ćwiczenie jej funkcjonalności a także dowiedzą się jak ważna jest obsługa Academiki z punktu widzenia zarówno bibliotekarza, jak i jej użytkownika.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową (plik DOC). Wypełnione zgłoszenie trzeba przesłać drogą mailową na adres zeb@bn.org.pl. O udziale w szkoleniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.