Biblioteki i domy kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów z dotacji Fundacji Kronenberga.

Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego mieszczące się w dwóch obszarach programowych:

  1. „edukacja” — dofinansowanie na organizację np. warsztatów, konkursów czy szkoleń w takich dziedzinach, jak „dzidzictwo kulturowe i tradycje” czy „twórczość artystyczna dzieci i młodzieży”.
  2. „rozwój lokalny”

Najbliższe terminy składania wniosków na projekty o charakterze lokalnym to: od 1 do 30 września 2011 r., od 1 do 25 marca 2012 r. i od 3 do 30 września 2012 r., a na projekty o charakterze ponadlokalnym to: od 4 do 30 maja 2011 r., od 14 listopada do 14 grudnia 2011 r. i od 7 do 27 maja 2012 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji Kronenberga.