Tylko do 6 września br. trwają zapisy na szkolenie „Odwzorowania w digitalizacji muzealiów — foto-grafia cyfrowa”, które odbędzie się 17 września 2015 r. w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Organizatorem zajęć jest Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach działające w NIMOZ. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie skierowane jest do pracowników muzeów, rozpoczynających swoją przygodę z digitalizacją muzealiów, jak również do wszystkich tych, którzy chcą doskonalić swój warsztat w tym zakresie. Zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy. W czasie warsztatów w studiu fotograficznym uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi technikami wykonywania odwzorowań oraz będą mieli okazję skorzystać ze sprzętu digitalizacyjnego. Ponadto osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z metodami interferencji oraz ze sposobami zwiększania zakresu głębi ostrości w fotografii trójwymiarowej.

Aby wziąć udział w szkoleniu „Odwzorowania w digitalizacji muzealiów — fotografia cyfrowa”, należy wypełnić specjalnie przygotowaną ankietę wstępną oraz formularz zgłoszeniowy, a następnie formularz ten, opatrzony podpisem i pieczęcią osoby kierującej uczestnika na szkolenie, należy przesłać na adres mailowy rpasieczny@nimoz.pl.

O zakwalifikowaniu, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo 7 i 8 września 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz szczegółowego programu zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 22 25 69 627.