Do 24 grudnia br. trwa konkurs „Piosenki i pląsy w grupie zabawowej” Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Konkurs realizowany jest w ramach programu „Od serca dla dziecka”, którego partnerem jest Nutricia Polska.

Konkurs skierowany jest do dzieci i rodziców uczestniczących w Grupach Zabawowych. Są to zajęcia prowadzone przez odpowiednio przygotowanych Animatorów dla rodziców i dzieci od 6 miesięcy do 3 roku życia i organizowane w domach kultury, bibliotekach, świetlicach, salkach parafialnych oraz siedzibach organizacji pozarządowych i remizach strażackich.

Konkurs polega na nagraniu dźwięku i obrazu piosenki lub pląsu przygotowanego przez dzieci i rodziców na spotkaniach Grupy Zabawowej. Nagranie wykonane wspólnie przez dzieci i rodziców należy umieścić na profilu Fundacji Rozwoju Dzieci w portalu Facebook w specjalnie przygotowanej zakładce — „Piosenki i pląsy”. Następnie kartę zgłoszeniową do Konkursu należy przesłać na adres email konkurs@frd.org.pl. Nagrodami w konkursie są pomoce edukacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Piosenki i pląsy w grupie zabawowej” oraz jego regulamin znajdują się na stronie internetowej Fundacji.