Do 17 kwietnia br. można nadsyłać niezbędne dokumenty w VII edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2014. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach działań Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy oraz Wydawców. Na laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie czekają nagrody.

Nadrzędnym celem konkursu „Mistrz Promocji Czytelnictwa” jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytania. Inicjatywa ta, ma również za zadanie ukazanie aktywności, kreatywności oraz konsekwencji działania bibliotek w tym zakresie, przez cały poprzedni rok.

Udział w akcji mogą wziąć te biblioteki, które posiadają osobowość prawną lub wchodzą w skład innych instytucji, która ją posiadają, mogą być finansowane ze środków publicznych lub prywatnych, muszą jednak działać na terytorium naszego kraju.

Dokumentacja konkursu, poświadczona przez kierownika biblioteki powinna zawierać:

  • nazwę i adres biblioteki oraz nazwiska osób, które będą ją reprezentować;
  • ogólną charakterystykę biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje;
  • ogólną charakterystykę realizowanych działań promujących czytelnictwo w 2014 r.;
  • wykaz realizowanych w 2014 r. imprez (dla każdej imprezy należy podać następujące informacje: nazwa imprezy, grupa docelowych odbiorców, data, forma, miejsce, zasięg, liczba uczestników, ew. ogólna charakterystyka);
  • informacje o sponsorach, patronacie, partnerach oraz o formach promocji.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać dokumentację konkursową drogą elektroniczną na adres konkurs@sbp.pl lub tradycyjnie wysłać pocztą: ul. Niepodległości 213, 02-084 Warszawa.

Wyboru najbardziej aktywnej biblioteki dokona jury nie później niż do 30 kwietnia 2015 r.