Pytanie

Przy okazji organizacji turnieju piłki siatkowej ośrodek kultury otrzymał gadżety, tj. długopisy, piłki, kalkulatory, ciastka itp. Ufundowała je miejscowa firma, a zostały one rozdane uczestnikom turnieju jako nagrody.

 • Jak zaksięgować tę operację?

Przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie, także w drodze darowizny aktywów, zalicza się do kosztów lub przychodów pośrednio związanych z działalnością operacyjną ośrodka kultury (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości).

Wyjaśnienie

Otrzymane w drodze darowizny składniki aktywów należy wycenić, jeśli ich wartość nie została określona w umowie darowizny.

Wyceny ośrodek kultury dokona według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (art. 28 ust. 2 i 5 ustawy o rachunkowości).

Przyjęcie darowizny i jej wydanie w formie nagród na zorganizowanym turnieju piłki siatkowej ośrodek kultury może ująć zapisami:

 1. Przyjęcie darowizny:
  • Wn 310 „Materiały”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
 2. Przekazanie nagród:
  • Wn 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,
  • Ma 310 „Materiały”.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 5 stycznia 2015 r. poz. 4).