10 lipca br. trwają zapisy do szóstej edycji konkursu im. Olgi Rok. Na laureatki konkursu czekają gratyfikacje finansowe. Stypendia są współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok.

Konkurs im. Olgi Rok przeznaczony jest do bibliotekarek, które pracują w bibliotekach publicznych w całej Polsce. Inicjatywa adresowana jest przede wszystkim do kobiet, które są aktywne w swoich społecznościach lokalnych i mogą być inspiracją dla innych koleżanek.

Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendia w dwóch kategoriach konkursowych: „placówka biblioteczna mniejsza” oraz „placówka biblioteczna większa”. O stypendia w kategorii „placówka biblioteczna mniejsza” mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje jedna lub dwie osoby. O stypendia w kategorii „placówka biblioteczna większa” mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje trzy i więcej osób.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek, który znajduje się na stronie projektbabcia.pl i przesłać go na adres stypendiumolgirok@filantropia.org.pl. Do wniosku można dołączyć m.in. listy polecające czy wycinki prasowe.

Do wygrania są dwa stypendia w wysokości 5000 zł. Przyznane zostaną również cztery wyróżnienia.

Podczas oceny wniosków Kapituła weźmie pod uwagę to, w jakim stopniu doświadczenie kandydatki może być inspiracją dla innych kobiet, czego mogą nauczyć się od niej inne bibliotekarki szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników i zaangażowania w życie lokalnej społeczności, oraz potencjał kandydatki jako liderki.

Nagrody zostaną wręczone w trakcie Kongresu Bibliotek 2017 r.