Do tego dnia trwa nabór wniosków w XVII edycji Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Centrum Kultury. Tegoroczna edycja Programu trwać będzie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia polega na półrocznym pobycie w Polsce, podczas którego laureaci realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.

W ramach programu można ubiegać się o stypendium. O gratyfikacje finansowe może ubiegać się twórca posiadający obywatelstwo Białorusi, Ukrainy lub innego państwa Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach stypendium stypendysta otrzyma 3500 zł brutto miesięcznie oraz 5000 zł na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi. Osoba ubiegająca się o stypendium nie może przekroczyć 40. roku życia i powinna legitymować się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym.

Program przeznaczony jest dla twórców z następujących dziedzin: film, fotografia, historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru, konserwacja dzieł sztuki, literatura, muzealnictwo, muzyka oraz sztuki wizualne i teatr.

Aby wziąć udział w naborze, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres Instytutów Polskich w Kijowie lub Mińsku oraz bezpośrednio na adres NCK. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, znajduje się na stronie Narodowego Centrum Kultury.