Od 18 do 20 października br. w Poznaniu odbędzie się IV edycja programu „Szkoła Dziedzictwa”, której organizatorami są Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, instytucja kultury miasta Poznań oraz operator Bramy Poznania. Tegoroczna inicjatywa odbędzie się pod hasłem: ONA. Udział w programie jest płatny.

Inspiracją do podjęcia tegorocznego tematu przewodniego są przypadająca w roku szkolnym 2018/2019 rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę a także ustanowienie roku 2018 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Praw Kobiet.

Podczas tegorocznej edycji „Szkoły Dziedzictwa” organizatorzy chcieliby przybliżyć uczestniczkom i uczestnikom historyczne postaci kobiet i ich działalność, która w różnorodny sposób była realizowana w okresie zaborów, a później w procesie odzyskiwania i budowania wolności. Część szkoleniowa programu ma pomóc nauczycielkom i nauczycielom zrealizować projekty edukacyjne w swoich szkołach. Wezmą oni udział w prelekcjach, warsztatach, oprowadzaniu. Podjęte w projektach szkolnych tematy mają za zadanie popularyzowanie lokalnych bohaterek działających jako m.in. organizatorki tajnej oświaty, dyplomatki a także żołnierze.

Udział w programie mogą wziąć nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, którzy po zakończeniu części szkoleniowej zorganizują w swoich szkołach projekty edukacyjne z wykorzystaniem metody pop-up museum.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik PDF]. Nabór zgłoszeń trwa do 15 października br. Koszt udziału w programie to 100 zł brutto za osobę.