Do 17 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Programu „Europe for Festivals, Festivals for Europe”, który finansowany jest w ramach unijnego programu Kreatywna Europa.

EFFE to o międzynarodowa inicjatywa powołana przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali w 2014 r., która ma za zadanie promocję i współpracę najlepszych europejskich festiwali kulturalnych. To także portal internetowy, który angażuje lokalne społeczności oraz pokazuje wartości europejskie.

EFFE to również certyfikat wysokiej jakości, przyznawany przez środowisko organizatorów festiwali. Pierwsza edycja konkursu EFFE odbyła się w latach 2015–2016, zebrała 761 festiwali z 31 państw, pośród których znalazło się aż kilkadziesiąt zdarzeń kulturalnych z Polski.

Najważniejszym celem inicjatywy jest nagrodzenie europejskich festiwali kulturalnych za ich wartość artystyczną, wybitny wkład do europejskiego życia kulturalnego i wpływ na zrównoważony rozwój społeczny.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej Europe for Festivals. W programie mogą wziąć udział festiwale skupione wokół innowacji w działaniach artystycznych, zaangażowane w życie społeczności lokalnych i równocześnie w działania na poziomie europejskim czy globalnym.

O zakwalifikowaniu do EFFE organizatorzy zostaną poinformowani 15 kwietnia br. Oficjalne ogłoszenie wyników naboru odbędzie się w maju 2017 r.