Do tego dnia trwa nabór zgłoszeń do konkursu grantowego „Wspieramy Rozwój”. W ramach inicjatywy można zgarnąć od 5000 do 30 000 zł na projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe lub społeczne. Organizatorem konkursu jest firma Cedrob S.A.

Nadrzędnym celem konkursu jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną.

O dofinansowanie w ramach inicjatywy mogą ubiegać się instytucje kultury, w tym w szczególności biblioteki lub muzea, fundacje, uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, uczelniane organizacje studenckie, instytuty badawcze, organizacje sportowe, jednostki służb mundurowych oraz związki wyznaniowe oraz kościoły.

Granty w konkursie będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  • Nauka i rozwój: projekty przyczyniające się do postępu naukowego, technologicznego, dokonania odkryć naukowych;
  • Edukacja i sport: projekty przyczyniające się do rozwoju umiejętności, poszerzenia lub zdobycia wiedzy, rozwinięcia pasji i sprawności sportowych;
  • Kultura: projekty przyczyniające się do rozwoju kultury, szerzenia wiedzy na jej temat, popularyzacji wydarzeń kulturalnych;
  • Inicjatywa społeczna: projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia społeczności, służące dobru ogółu;
  • 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę: projekty promujące patriotyzm, szerzące wiedzę historyczną, wpisujące się w temat obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
  • W każdej z kategorii przewidziane są dwa granty po maksymalnie 30 000 zł każdy, cztery granty po maksymalnie 20 000 zł każdy, trzy granty po maksymalnie 10 000 zł każdy oraz sześć grantów po maksymalnie 5 000 zł każdy.

    Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Laureatów konkursu poznamy do 27 kwietnia br.