Do 31 stycznia br. można nadsyłać zgłoszenia do ogólnopolskiego konkurs „Zabytek Zadbany”. Organizatorami inicjatywy są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2013–2017.

Nadrzędnym celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

Konkurs skierowany jest do wszystkich właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zgłoszenia mogą składać również Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub osoby działające z upoważnienia WKZ.

Inicjatywa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków realizowana jest w sześciu kategoriach. Są to:

  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
  • Adaptacja obiektów zabytkowych
  • Architektura i budownictwo drewniane
  • Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
  • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

Ocenie jury podlegać będą przede wszystkim jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Zgłoszenia można nadsyłać na adres:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
z dopiskiem Zabytek Zadbany

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.