Do 7 września br. można nadsyłać prace w konkursie literacko-edukacyjnym „40 Pokoleń”, którego organizatorem jest Muzeum Historii Polski. Na laureatów inicjatywy czekają trzy nagrody po 7000 zł każda.

Konkurs „40 Pokoleń” to inicjatywa stworzona w celu promowania wiedzy historycznej wśród dzieci w wieku 6–9 lat, a także zainteresowania twórców obszarem książek edukacyjnych w dziedzinie historii adresowanych do najmłodszych.

Nadrzędnym celem konkursu jest przygotowanie tekstów dla dzieci, które zostaną wydane w formie książkowej.

Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany jeden zwycięzca w każdym z trzech obszarów tematycznych.

Zadaniem konkursowym jest napisanie i zgłoszenie niebeletrystycznych tekstów rozwijających trzy następujące zagadnienia:

  • Co to jest historia, jakie są podstawowe typy źródeł historycznych, czym zajmuje się historyk?;
  • Jak kształtowały się granice Polski od Mieszka I po rok 1945? — przyczyny i skutki zmian terytorium oraz;
  • Kto ty jesteś? — język, godło, barwy narodowe, hymn, polski kod kulturowy.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace, po jednej z każdego zakresu tematycznego.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 3 grudnia 2018 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać jeden egzemplarz tekstu razem z jego wersją elektroniczną na nośniku oraz kartę zgłoszeniową [plik PDF] na adres:

Muzeum Historii Polski
ul. Mokotowska 33/35
00-560 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs „40 Pokoleń”