Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do VII edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, czyli konferencji dobrych praktyk. Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowe Centrum Kultury, Miasto Gdynia, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji w Gdyni oraz Gdyńskie Centrum Filmowego i Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Inicjatywa odbędzie się 19 i 20 października br. w Gdyni.

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne, dwudniowe spotkanie animatorów kultury. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest kulturotwórcza rola wody i terenów nadwodnych. W tym roku impulsem do działania był Rok Rzeki Wisły.

Nadrzędnym celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych w całej Polsce. Wydarzenie odbywa się zawsze pod hasłem przewodnim — dotychczas były to: „edukacja + animacja”, „nowe media + animacja”, „sztuka + animacja”, „historie + animacja”, „przestrzeń publiczna + animacja”, „animacja + generacje”.

Nabór skierowany jest do wszystkich osób fizycznych i prawnych. Do inicjatywy można zgłaszać w tym roku projekty z zakresu „animacja + woda”, w tym szczególnie:

  • „Wykorzystanie wody i obszarów nadwodnych jako miejsca działań kulturalnych”,
  • „Odkrywanie i popularyzowanie historii i kultury polskich obszarów wodnych”,
  • „Podtrzymywanie tradycji zawodów i rzemieślników związanych z wodą”,
  • „Rozwijanie twórczości artystycznej opartej o tematykę wodną”,
  • „Odkrywanie i popularyzowanie lokalnego, regionalnego oraz narodowego dziedzictwa”,
  • „Popularyzacja wiedzy o historii architektury i urbanistyki obszarów nadwodnych”,
  • „Popularyzacja i odkrywanie polskiego nadwodnego krajobrazu kulturowego”,
  • „Wykorzystanie i tworzenie małej architektury wodnej w miastach”, a także
  • „Działania poruszające temat wody i łączące naukę i sztukę”.

W Gdyni zostanie zaprezentowanych 20 projektów, które zostaną wybrane w otwartym naborze.

Wybór projektu przez komisję oceniającą oznacza dla jego autora m.in. udział w szkoleniu „Wystąpienia publiczne” w dniach 11‒13 września w Gdyni, prezentację działań w czasie obrad plenarnych Ogólnopolskiej Giełdy Projektów oraz w formie pogłębionych rozmów stolikowych z uczestnikami wydarzenia oraz umieszczenie opisu projektu w publikacji pokonferencyjnej.

Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w dobrych praktykach pokrywają organizatorzy.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zgłosić swój projekt, który musi być realizowany między 1 stycznia 2014 r. a 31 października 2017 r. Wyniki naboru będą znane na początku sierpnia.