Do 31 grudnia br. trwa nabór do III edycji konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem, który realizowanym jest przy współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem prowadzi specjalistyczne badania technologiczne obiektów, wykonuje ekspertyzy i wspiera działania konserwatorskie oraz ochronę zbiorów przez stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją.

W ramach III edycji konkursu muzea, które wezmą w nim udział mają za zadanie wykonanie badań technologicznych, strategii ochrony oraz ekspertyz interdyscyplinarnych.
Wnioski o wykonanie projektów badawczych mogą być składane w trzech obszarach.

Pierwszy to badania technologiczne obiektów, obejmujące badania obiektów i materiałów wchodzących w ich skład, które wspomagają analizy historyczne lub ekspertyzy dotyczące autentyczności dzieł sztuki, prowadzone przez historyków sztuki, archeologów czy konserwatorów.

Kolejny to opracowanie strategii ochrony dzieł sztuki, które obejmuje badania i prace dokumentacyjne dotyczące szczególnie cennych i ważnych dla kultury obiektów, w przypadku których wykonuje się rozbudowaną dokumentację konserwatorską pozwalającą na obiektywne porównanie stanu zachowania obiektów po wybranym okresie czasu.

Trzeci obszar to ekspertyzy interdyscyplinarne wykonywane w przypadku problemów badawczych wykraczających poza kompetencje ekspertów z jednej dziedziny.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Centrum zostanie opublikowana lista rankingowa.