Do 30 kwietnia br. trwa nabór wniosków do V edycji programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Prognozowany budżet projektu to 2 500 000 zł.

Nadrzędnym celem programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” jest zapewnienie dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w cenie do 3500 zł.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł, natomiast maksymalna to 30 000 zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik DOC] i przesłać go drogą pocztową na adres:

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
z dopiskiem: Wniosek do programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017