Do 30 kwietnia. trwa nabór zgłoszeń do 49. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego koordynacją zajmują się Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Nadrzędnym celem tej najstarszej nagrody w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce, jest wyróżnianie artystów ludowych oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, a także animatorów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej.

Wyróżnienie przyznawane jest w kategoriach:

  • twórcom z dziedziny sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu oraz budowy instrumentów ludowych;
  • mistrzom tradycji;
  • pisarzom i poetom ludowym;
  • kapelom ludowym;
  • zespołom folklorystycznym;
  • badaczom, naukowcom, regionalistom, działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom kultury.

Natomiast dla instytucji i organizacji działających na rzecz kultury ludowej przyznawana jest nagroda honorowa.

Wyróżnienia honorowe otrzymują instytucje i organizacje szczególnie zasłużone dla rozwoju oraz popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru.

Kandydatów do inicjatywy mogą zgłaszać instytucje kultury i nauki, w tym uczelnie wyższe i instytuty PAN, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.

Do konkursu mogą być zgłoszone:

  • osoby fizyczne tj. twórcy ludowi, naukowcy, badacze, animatorzy kultury ludowej;
  • zespoły i kapele ludowe;
  • instytucje i organizacje pozarządowe wspierające kulturę ludową na całym obszarze Polski, a także poza granicami kraju.

Na nagrodę składają się dyplom, statuetka oraz nagroda finansowa. W przypadku nagrody honorowej jest to dyplom i statuetka.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z dokumentami przesłać pocztą na adres: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, al. Jana Pawła II 11, 26-400 Przysucha.