Do 31 lipca br. trwa nabór wniosków do VI edycji programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Prognozowany budżet projektu to 2 500 000 zł.

Nadrzędnym celem programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000 zł.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł, natomiast maksymalna to 30 000 zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik DOC] i przesłać go drogą pocztową na adres: Instytut Książki, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6 31-148 Kraków z dopiskiem „Wniosek do programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”.