Do 28 lutego 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Poetyckiej im. Kazimierza Hoffmana „Kos”. Organizatorem inicjatywy jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Na laureata konkursu czeka gratyfikacja finansowa.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest uhonorowania i promowania najwybitniejszych osiągnięć́ polskich poetów.

Do nagrody można zgłaszać książki poetyckie wydane w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r.

Książki do konkursu mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, w szczególności członkowie kapituły konkursu, autorzy, wydawnictwa, instytucje kultury oraz media o charakterze literackim.

Zwycięzca Nagrody Poetyckiej im. Kazimierza Hoffmana „Kos” otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnioną kartę zgłoszenia oraz 6 egzemplarzy książki przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.