Do 31 maja br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji konkursu „Kryminalny Magiel”. Organizatorami inicjatywy są Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, Muzeum w Gostyniu oraz Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”. Konkurs organizowany jest w ramach „Festiwalu Kryminału Retro — Kryminalny Magiel”.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wyłonienie najlepszego kryminału retro 2023 r.

Zgłaszana do konkursu pozycja musi być opatrzona numerem ISBN oraz napisana w języku polskim i wydana po raz pierwszy w roku 2023 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski. Praca musi także poruszać tematykę kryminału retro, kryminału historycznego. Jako granice chronologiczne przyjmuje się od starożytności do 1989 r.

Inicjatywa skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających obywatelstwo polskie.

Na laureata konkursu czeka nagroda w wysokości 5000 zł. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są także dyplom oraz statuetka.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy zgłoszenie przesłać pocztą na adres Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń. Do zgłoszenia należy dołączyć 5 egzemplarzy książki.

Wyników konkursu zostaną ogłoszone 14 września br. podczas Festiwalu Kryminału Retro w Gostyniu.