Do 31 marca br. trwa nabór wniosków w programie „Rozbudowa zbiorów muzealnych”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzeów. Program realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowana wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu wynosi 3,5 mln zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wsparcie finansowe muzeów w systematycznym powiększaniu i uzupełnianiu gromadzonych kolekcji muzealnych.

Udział w projekcie mogą wziąć instytucje kultury, będące muzeami, które dopełniły procedury uzgodnienia statutu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z wyłączeniem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które są wpisane do rejestru instytucji kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzic-twa Narodowego.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu zakup pojedynczego obiektu lub zakup kolekcji.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 20 000 zł, a maksymalna natomiast 500 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złoży wniosek poprzez platformę Witkac. Do wniosku należy załączyć skany co najmniej 2 opinii eksperckich dotyczących obiektu lub kolekcji planowanych do zakupu, skan opinii konserwatorskiej dotyczącej obiektu lub kolekcji planowanych do zakupu, dokumentację wizualną obiektu lub kolekcji planowanych do zakupu, skan dokumentu określającego politykę gromadzenia zbiorów, skan dokumentu lub dokumentów określających procedury muzeum w zakresie nabywania obiektów do zbiorów.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie Narodowego Instytutu Muzeów.